Marienbergvej

Denne centralt beliggende ejendom omfatter 2.038 m2 fordelt på kontor- og butiksarealer og er nyopført i 2009 og erhvervet af M. Goldschmidt koncernen pr. 1. januar 2012. Ejendommen er udlejet til bl.a. Sparekassen Lolland og SKAT og er nabo til Vordingborg Kulturhus med tilhørende bibliotek og musikskole. I ejendommen er p.t. et 1.270 m2 stort butikslokale ledigt, hvor vi umiddelbart efter overtagelsen har indledt forhandlinger om udlejning til en dagligvareforretning. Vi forventer fuld udlejning straks.